Şartlar ve Koşullar

Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları


Üyelik Sözleşmesi
 
antrenoryum.com, sözleşme çerçevesinde hizmet verenlerin (özel ders veren antrenör, diyetisyen, fizyoterapist vb.) profilini, üyelerin kendilerinin paylaştığı bilgilere göre sitede yayınlayan ve hizmet alan (ders talep edenler) kullanıcıların taleplerini üyelere ulaştırma hizmeti sağlayan bir ilan platformudur.
 
antrenoryum.com yalnızca bir platformdur, web sitesinde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. antrenoryum.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
 
Hizmet verenler, hizmet alanlara gerekli ölçme ve değerlendirmeleri (Antropometrik ölçümler, postür analizi, performans testleri vb.) yapmakla yükümlüdür. Yapmamaları durumunda, antrenoryum.com sorumluluk kabul etmez.
 
Hizmet verenlerin, hizmet alanlardan sağlık raporu talep etmeleri tavsiye edilir. Aksi durumda oluşabilecek sorunlarda, antrenoryum.com hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 
Hizmet verenlerin, hizmet alanlara karşı gösterdiği tutum ve davranışlardan hizmet verenler sorumludur. Hizmet alanlar, bu durumun farkında olarak hizmet aldıklarını kabul etmiş sayarlar. Aksi durumlarda oluşabilecek sorunlarda, antrenoryum.com hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu gibi durumlarda şikayetlerinizi destek@antrenoryum.com adresine iletebilirsiniz.
 
antrenoryum.com sitede ders vermek için profil oluşturan üyelerin, tanımlanan “Eğitmen” tanımı gereğince, profillerinin bu tanıma uygunluğunu kontrol etmektedir ancak üyelerin kimliklerini doğrulamak için beyan ettikleri ve sisteme yükledikleri sertifikaların ve dosyaların doğruluğu, eğitmenlerin kendi sorumlulukları altındadır. antrenoryum.com oluşabilecek herhangi bir yanlış bilgilendirme veya bilgi eksikliğinden sorumlu tutulamaz.
 
antrenoryum.com ders veren eğitmenlerle, ders almak isteyen kişileri bir araya getiren bir ilan platformudur. 5580 kanun numaralı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında eğitim öğretim faaliyetleri yapan veya eğitim öğretim faaliyetlerine aracılık hizmeti veren bir kurum değildir. Kanunda belirtilen kurum tanımlamalarının hiçbirisine girmez. antrenoryum.com Resmi Gazete 'de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı bir platformdur.
 
antrenoryum.com ders talep eden kullanıcılardan hiçbir ücret talep etmez. Ders veren eğitmen üyeler yasal olarak serbest meslek mensubu sayılır ve serbest meslek makbuzu düzenleyip kazanç defteri tutmakla mükelleftir. antrenoryum.com üyelerinin verdikleri hizmetlerden dolayı elde ettikleri gelirlerden doğacak kazançlarının vergi beyanlarını takip etmez ve sorumluluk kabul etmez.
Üyelik şifresinin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. antrenoryum.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli, idari para cezası ve tazminat için üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.
 
Üye hesabı oluştururken web sitesine beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. antrenoryum.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili üyeye aittir.
 
antrenoryum.com, ders talep eden üyelerin ders taleplerini, ders veren üyeye iletir ancak ders talebinin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk ders talep eden üyeye aittir.
 
Ders talep eden üye, ders veren üye ile kendi anlaştığı şartlar altında çalışır. Hizmet alımı esnasında doğabilecek güvenlik vb. sorunlardan site yönetimi sorumlu değildir. Ders talep eden kendi güvenliğini kendisi sağlamakla yükümlüdür. antrenoryum.com, güvenlik konusunda platformdaki hiçbir üyeye kefil olmaz ve sorumluluk kabul etmez. Sadece ders veren eğitmenler hakkında teslim edilen belgeler ile alakalı ders talep eden üyeye bilgi paylaşımı yapabilir.
 
Hizmet alanlar (ders almak için üye olan kullanıcılar), hizmet veren üyeler (ders vermek için üye olan eğitmenler) ile aralarında anlaştıkları ücreti antrenoryum.com kontrolü dışında hizmet verene doğrudan ödeyebilir. Site olarak hizmet verenin, hizmet alanlardan ödeme alması için oluşturulan bir ödeme sistemi yoktur. Hizmet alanla, hizmet veren arasındaki ödemeler esnasında çıkan herhangi bir sorundan antrenoryum.com sorumlu değildir. 
 
Hizmet alan üyelerin, hizmet veren üyelere yapmış oldukları ödemeler antrenoryum.com aracılığı ile gerçekleşmez, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa, ilgili hizmet veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura, fiş veya diğer belgeler antrenoryum.com sitesinden talep edilemeyecek olup antrenoryum.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin, hizmet veren üyelere fatura kesmekle yükümlüdür.
 
antrenoryum.com hizmet alan üyeler ile hizmet veren üyeler arasındaki sözlü anlaşmaları site yönetimi olarak garanti etmez ve edemez. Hizmet alan üyeler, hizmet veren üyeler hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. Web sitesi aracılığı ile hizmet veren üyelerden alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk hizmet veren üyelere aittir. antrenoryum.com sitesinin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
 
antrenoryum.com, hizmet veren üyeler ve hizmet alan üyeler arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, hizmet veren üyelerin sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda, hizmet alan üyelere veya 3. kişilere vereceği zararlardan antrenoryum.com sitesinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Hizmet alan üyelerin (ders almak için üye olan kullanıcılar) bilgileri antrenoryum.com tarafından ilgili hizmet veren üye (ders vermek için üye olan eğitmenler) ile hizmetin sağlanması adına paylaşılmaktadır. Talebin paylaşılması özel ders hizmetinin gerçekleşmesi anlamına gelmez. Hizmet alan üye özel olarak belirtmemişse ilgili talebinin farklı hizmet verenler ile paylaşılmasına izin vermiş olur. Hizmet veren üyelerin bilgileri kendileri profillerinde belirtmediler ise hizmet talep edenlerle paylaşılmaz. Söz konusu bilgilerin hizmet veren üyeler tarafından ayrıca hizmet alanın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması, devri veya hizmet alan ile hizmet veren arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan antrenoryum.com kesinlikle sorumlu değildir. Üye hakkında site kurallarına aykırı bir durumun tespiti durumunda üyeliği askıya alınacaktır.
 
antrenoryum.com ile hizmet veren üyeler arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmamaktadır. 
 
antrenoryum.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 
antrenoryum.com tüm üyelerini promosyonlar ile yeni hizmet, projeler veya haberlerden e-posta, telefon veya kısa mesaj ile haberdar edebilir. Üyeler söz konusu bildirimleri almak istememeleri halinde, destek@antrenoryum.com adresine e-posta göndermek suretiyle yazılı talepte bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilirler.
 
Üyeler arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde antrenoryum.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, antrenoryum.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
 
Web sitesinin bütünlüğünü korumak amacıyla, antrenoryum.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı üyelerin ve belirli internet protokolü adreslerindeki kullanıcıların web sitesine erişmelerini engelleyebilir.
 
antrenoryum.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. 
 
Hiçbir üye birbiriyle ya da antrenoryum.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum kullanıcının haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
 
antrenoryum.com, dilerse üyelerinin e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla sms, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
 
antrenoryum.com, tüm üyelerine e-posta, sms, bildirim atma hakkına sahiptir. Ders almak için üye olan kullanıcılar, üye profillerinden eğitmenlerin kendilerine nasıl ulaşmasını (telefon, e-posta) istediklerini belirtebilirler.
 
antrenoryum.com, yapılan güncellemeler esnasında doğabilecek veri kaybından sorumlu değildir.
 
antrenoryum.com üye bilgilerini ve site özgün verilerini koruma amaçlı tedbirleri almaktadır ancak veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu, üyelerin bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 
Web sitesinin tasarım ve yazılımı ile alakalı bütün haklar antrenoryum.com sitesine aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
 
antrenoryum.com sitesinde üyeler tarafından yapılan yorum ve eleştirilerin telif hakları antrenoryum.com sitesine aittir. antrenoryum.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını site içerisinde veya sosyal medya hesaplarında yayınlamayabilir. antrenoryum.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyenin hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.
 
antrenoryum.com, ders almak için üye olan veya ders vermek için üye olan kullanıcılar tarafından siteye eklenen yasadışı veya yasak olacak türden içeriği sormadan ve izin almadan kaldırma ve söz konusu içeriklerin siteye girişini yapanların üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar.
 
antrenoryum.com sisteminde kayıtlı her türlü bilgi teknik bir sorun olmadığı müddetçe en az bir (1) yıl boyunca saklanabilir. Üyeler arasındaki uyuşmazlık yasal mercilere iletilmesi durumunda antrenoryum.com yetkili mercilerin taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler istenmesi durumunda paylaşılır ve taraflar da sözleşme gereği bunu kabul etmiş olurlar.
 
Ders vermek için üye olan eğitmenlerin, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel bilgilerini, yazmaması gereken yerlere yazması durumunda oluşacak olumsuz durumlardan antrenoryum.com sorumlu değildir. Google üzerinde alınan indekslemede, ders almak için üye olan veya ders vermek için üye olan kullanıcıların, telefon ya da e-posta adresi gibi kişisel bilgilerinin yazmaması gereken yerlerde yazması durumunda oluşabilecek olumsuz durumlardan da aynı şekilde antrenoryum.com sorumlu değildir.
 
Sitemize üye olduktan sonra hesabını kalıcı olarak silen kişilerin tüm kişisel bilgileri (destek@antrenoryum.com adresine e-posta olarak bildirmeleri durumunda) antrenoryum.com üzerinden silinmektedir.
 
Bu sözleşme web sitesi kullanılmaya devam edildiği, kullanıcılara (ders almak için üye olan veya ders vermek için üye olan kullanıcılar) antrenoryum.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır. Sözleşmenin güncellenmesi veya yeni bir sözleşme sunulması durumunda, önceden anlaşılan üyeler için yeni sözleşme şartları geçerli olacaktır. Yeni sözleşmeyi kabul etmeyen üyelerimiz sitedeki verilerini, destek@antrenoryum.com adresine e-posta ile yazılı taleplerini ileterek sildirebilirler. Sitede verileri bulunmayan üyelerin site ile arasındaki bağlayıcılığı sonlanmış olur. Kullanıcıların geçmiş talepleri sözleşme kapsamındadır, sonradan feshedilemez. Kullanıcı, sözleşmenin tümünü okuyup, anladığını beyan ve kabul eder.

Kullanım Şartları
 
Ders vermek veya almak için üye olan tüm kullanıcılar, üyelik oluşturduktan sonra aşağıdaki koşullara uymayı kabul etmiş sayılırlar. Üyelerin bu kurallara uymadığına dair başka bir kullanıcıdan şikâyet gelmesi durumunda veya antrenoryum.com tarafından tespit edilmesi durumunda, söz konusu üyenin hesabı ve diğer kullanıcılara göndermiş olduğu mesajlar incelemeye alınabilir. Kullanım şartı kuralları ihlali tespit edilmesi durumunda, söz konusu üyenin hesabı askıya alınabilir veya tamamen kapatılabilir. Gerekli durumlarda yasal soruşturma için bu bilgiler adli makamlar ile paylaşılabilir. Kullanıcının aşağıdaki koşullara uymaması durumunda kendisine veya başka bir kullanıcıya gelecek zarardan üyenin kendisi sorumludur, antrenoryum.com herhangi bir şekilde sorumlu değildir.
 
1. Üyeler, kullanıcı içeriklerinde; hakaret içeren, küçük düşürücü, müstehcen, pornografik, kötü niyetli, saldırı amaçlı ve üçüncü şahısların hak ve hukukunu ihlal edici ifadeler kullanamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
 
2. Üyeler, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında veya uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek veya yalnızca diğer bir üyeyi rahatsız edecek bir durum yaratan, ya da bu durumlardan herhangi birini teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, genel ahlaka ve sitenin amacına aykırı bilgi yayımlayamaz ve iletemez.
 
3. Üyeler, başka bir üye ile alaycı, kötü niyetli, hakaret içeren, küçük düşürücü, pornografik mesajlar iletemez.
 
4. Üyeler, profil oluştururken verdikleri bilgilerin doğruluğunu kabul eder. Yanlış veya eksik bilgi tespiti durumunda antrenoryum.com, ilgili üye hakkında işlem yapma hakkında sahiptir.
 
5. Üyeler, verdikleri genel bilgilere başkalarının da ulaşabileceğini kabul ederler (isim, soy isim, telefon numarası, eğitim bilgileri, sporcu geçmişi, sağlık problemleri vb. gibi).
 
6. Sitede yer alan eğitmenlerin (antrenörlerin, diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin) sitede belirtmiş olduğu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek ve referanslarının takibini yapmak ders talep eden üyelerin sorumluluğundadır.
 
7. antrenoryum.com üyelerine spam mesaj gönderimi kesinlikle yasaktır. Sitenin amacı dışında ve amacına uygun olmayan şekilde kullanılması, üyelerin rahatsız edilmesi veya üyelere rahatsız edici mesajlar yollanması yasaktır. Tespiti durumunda ilgili kişiler veya kurumlar hakkında antrenoryum.com yasal işlem yapmak hakkına sahiptir.
 
8. Üyeler, en az 18 yaşında olduğunu teyit eder. 18 yaşının altındaki bir kullanıcı anne, baba veya velisi gözetiminde siteye üye olabilir.
 
9. antrenoryum.com yalnızca kullanıcılar içindir. Şirketler, işletmeler veya örgütler sitede sunulan hizmetleri sitenin amacı dışında herhangi bir ticari amaç için kullanamaz. Sitede yer alan bilgiler, fotoğraflar, kullanıcı videoları, linkler, blog yazıları kopyalanarak başka bir ürün veya hizmet için kullanılamaz.
 
10. antrenoryum.com üyeliği kişiye özeldir. Bir başkasına ödünç verilemez ya da devredilemez. Bu ve benzeri durumlarda oluşabilecek sorunlardan antrenoryum.com sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.
 
11. antrenoryum.com sitesine üye olurken belirlediğiniz şifre sadece size özeldir ve sizin tarafınızdan bilinmektedir. Şifrenizin seçimi ve korunması üyenin sorumluluğundadır. antrenoryum.com şifre kullanımından doğacak sorunlardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.
 
12. antrenoryum.com sitesine ders vermek veya almak için üye olurken isim, soy isim, branşınız, kendinizi tanıttığınız yazılı metin, profil fotoğrafı, ders almak isteğiniz saat aralığı, il ve ilçe, ders verdiğiniz branşlar, ders verdiğiniz il gibi bilgiler tam ve doğru girilmelidir. Tam girilmemesi durumunda üye hesabı onaylanmayabilir ve antrenoryum.com değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 
13. antrenoryum.com, herhangi bir sebepten ötürü, üyelere önceden haber vermeksizin tüm üyelerinin profil sayfalarında ve profil bilgilerinde değişiklik yapma hakkını elinde tutar.
 
14. antrenoryum.com sitesine üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu esastır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Kullanıcı verilen e-posta adresinin doğruluğunu kabul eder. Yanlış olması durumunda oluşacak hatadan antrenoryum.com sorumlu değildir.
 
15. antrenoryum.com sitesine üye olurken isteğe bağlı olarak verilen telefon numarasının doğru olduğunu kabul eder ve ona göre davranır. Üyeler verdiği telefonun doğru olduğunu kabul eder. Yanlış olması durumunda oluşacak hatadan antrenoryum.com sorumlu değildir.
 
16. Eğitmen profiline yapılan yorumlar uygun görülmesi durumunda onaylanacaktır. Herhangi bir şekilde alay edici, hakaret içeren, pornografik, küçük düşürücü yorumlar kabul edilemez.
 
17. Üyeler verdikleri e-posta adresine ve telefon numarasına antrenoryum.com sitesinden bilgilendirici ve tanıtıcı bilgiler alabileceğini kabul eder.
 
18. Blog sayfasında mevcut olan tüm yazılar antrenoryum.com sitesine aittir ve hiçbir şekilde kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
 
19. Ders talep eden üyelerin, sistem üzerinden veya özel iletişim bilgileriyle, kendi aralarında ya da eğitmenlerle yaşadığı farklı sebeplerden kaynaklanan sorunlardan antrenoryum.com sorumlu değildir ve bu tür sorunların tespiti durumunda ilgili üyelerin hesabının kapatılması hakkı saklı tutulacaktır.
 
20. Ders talebinde bulunan üyeler, spesifik olarak bir eğitmene veya eğitmen belirtmeden branş havuzlarına, taleplerini ilgili sayfalardan iletebilirler ve eğitmenler tarafından sistem üzerinden veya iletişim bilgileri aracılığı ile iletişime geçileceğini kabul eder. Talebine uygun dönüş aldıktan sonra bunu sistem üzerinde belirtmemelerinden dolayı doğacak sorunlardan antrenoryum.com sorumlu değildir.
 
21. antrenoryum.com kişisel verilerin korunması kanunu gereği, kullanıcılarının bilgilerini izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.
22. antrenoryum.com üzerinden ders vermek için üye olan eğitmenlerin profillerine girmiş oldukları bazı bilgiler (kullanıcı adı, tecrübe, fotoğraf, ders ücretleri, eğitmen hakkındaki bilgiler vb. gibi) Google gibi arama motorlarında indeks almakta, görsel ve yazılı arama sonuçlarında çıkmaktadır. Bu yüzden internet ortamında paylaşılmasını istemediğiniz kişisel bilgilerinizi profilinize eklememenizi tavsiye ederiz. Gizlilik politikamız ve KVKK gereği kişisel bilgilerini silen veya silmeyi talep eden kişilerin tüm bilgileri bizim sunucularımız üzerinden kaldırılmaktadır. Ancak bazı durumlarda arama motorlarında yer alan ön bellek nedeniyle, arama motorlarında bazı bilgiler kalmaya devam edebilir. Bilgilerini silmeyi talep eden üyeler (ders talep eden üyeler veya eğitmenler) bu durumdan haberdar olduklarını kabul ederler ve oluşabilecek sorunlardan antrenoryum.com sorumlu değildir.
 
23. Ders almak için üye olan kullanıcılarımız, etik ve ahlaki değerlere uygun olmayan notlar içeren ders talebi teklifleri oluşturulmamalıdır. Bu tip, etik ve ahlaki değerlere aykırı içerikli taleplere, ilgili eğitmenler tarafından dönüş yapılmamalıdır. Ders vermek için üye olan kullanıcılarımız ise gelen ders taleplerine cevap olarak, etik ve ahlaki değerlere uygun olmayan ifadeler içeren mesajlarla geri dönüş yapmamalıdır. Bu tür durumlarda doğacak tüm sorumluluk talep sahibine veya hizmet veren eğitmene aittir. Bu tür taleplerin tespit edilmesi durumunda ilgili üyelerin, üyelikleri antrenoryum.com tarafından silinecektir. İstenilmesi halinde yasal mecralar ile paylaşılacaktır.