Şartlar ve Koşullar

Gizlilik Politikamız

            
antrenoryum.com ders vermek için üyelik başvurusu yapan eğitmenlerden, ders almak için üyelik oluşturan, rekreatif etkinlikler için başvuruda bulunan ve kurumsal talep oluşturan kullanıcılarından bazı kişisel bilgileri talep eder. Kişisel bilgilerin korunması ve gizliliğin sürdürülmesi antrenoryum.com ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Kullanıcıların vermiş olduğu tüm bilgiler izni olmadan, aşağıda belirtilen şartlar, üyelik sözleşmesinde, kullanım şartlarında belirtilen kurallar ve amaçlar dışında hiçbir şekilde üçüncü şahıslarda paylaşılmayacaktır. Üye kullanıcılarımızın profil sayfalarında paylaşılmasını istemedikleri hiçbir kişisel bilgiye yer verilmeyecektir. Kullanıcıların izin vermediği hiçbir bilgi üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Sistemi aktif olarak kullanmak, profilini oluşturmak için üyelik yapan kişiler, online ödeme yapması durumunda kart bilgileriniz site yönetimi dahil hiçbir kimsenin müdahalesi olmadan banka aracılığı ile sonuçlandırılır ve güvenliğinizin sağlanması için gerekli tedbirler site yönetimi tarafından alınır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin korunmasını, Türkiye'de kişisel veri işlenmesi konusunda gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasların belirlenmesini, veri sorumlularınca gelişi güzel veya kanuna aykırı olarak kişisel veri işlemenin, yetkisiz kişilerce bu verilere erişim sağlamanın ve hukuka aykırı olarak paylaşmanın sonucunda kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesini hedeflemiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında antrenoryum.com kullanıcıların kişisel verilerini özenle korur ve izniniz olmayan hiçbir kişisel verinizi üçüncü kişiler ile paylaşmaz. Sistemle ilgili sorunların tespiti ve sorunlarınızın hızlı bir şekilde çözüme kavuşması için tüm kullanıcılar istediği zaman antrenoryum.com ile iletişime geçebilirler. antrenoryum.com, teknik bir sorunun tespiti ve sorunun çözümü kavuşması için gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru, öneri veya tüm üyelik işlemleri için info@antrenoryum.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.  
            
Genel Politika
 
• antrenoryum.com, sitemiz aracılığıyla ders almak veya ders vermek için üye olan, kurumsal talepte bulunan ve rekreatif etkinlikler için başvuruda bulunan kullanıcılarından aldığı bilgilerin gizliliğine oldukça önem vermektedir.
Sizinle ilgili söz konusu bilgilerin bu gizlilik politikası uyarınca toplanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına rıza göstermekte ve bu politikaya tabii olduğunuzu kabul etmektesiniz.
Sitemiz, Türk Hukukunda kabul edilmiş olan kişisel verilerin korunmasına dair düzenlemelere uygun olarak hareket etmeyi ve bu açıdan her bir üyenin sitemiz tarafından kaydedilen kendi kişisel bilgilerine erişme, bu bilgilerle ilgili bilgilendirilme, bu bilgileri değiştirme, bilgilere ekleme yapma veya bilgileri iptal etme ve bu bilgilerin kullanılıp kullanılmadığını sorma hakkı bulunduğunu taahhüt etmektedir. Gizli veriler yalnızca üyenin açık bir şekilde kabulü üzerine işleme alınabilir.
Kullanıcılarımızın aşağıdaki hakları bulunmaktadır;
 
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme ve kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
Yürürlükteki mevzuatta belirlenen kurallara uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 
Kullanım Politikamız
 
Sitemizi daha iyi hizmet veren bir sistem haline getirmek.
Sitenin iyileştirmelerinde yardımcı olunması.
Hizmet alan üyelerimizin taleplerini en güvenilir şekilde hizmet veren üyelere aktarmak. Hizmet almak için başvuru yapan kullanıcılarımızın taleplerinin sonuçlanıp sonuçlanmadığının anlaşılması ve memnuniyet seviyelerinin belirlenmesi adına kendi istekleri ile belirttikleri telefon numarası veya e-posta adresleri üzerinden, antrenoryum.com tarafından iletişime geçilmektedir. 
Hizmet alan üyelerimizin, belirledikleri en uygun eğitmenlerimize ulaşmasını sağlamak.
Hizmet veren üyeler ile karşıladıkları ders taleplerinin gidişatının öğrenilmesi amacıyla kendi istekleriyle bırakmış oldukları telefon numarası veya e-posta adresleri üzerinden, antrenoryum.com tarafından iletişime geçilmektedir. 
Hizmet alan üyelerin, hizmet veren üyeler ile tercih etmiş oldukları iletişim kanalları üzerinden iletişime geçmesini sağlamak. 
Kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını ölçümlemek ve iyileştirmeler yapmak.
Hizmet alan veya hizmet veren üyelerimizin, üyelik sözleşmesi ve kullanım şartlarına aykırı davranışları olduğuna dair şikayetler söz konusu olduğunda, ilgili üyelerin üyelik sözleşmesi ve kullanım şartlarına uygun davranışlar sergileyip sergilemediklerinin tespitini yapmak ve sitenin güvenliği açısından gerekli önlemleri almak.
Ders almak için üye olan, ders vermek için üye olan, kurumsal talepte bulunan ve rekreatif etkinlikler için başvuruda bulunan kullanıcılarımız, kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini ve taleplerini antrenoryum.com ile paylaşmayı açık rızaları ile kabul eder. Bu bilgiler antrenoryum.com tarafından hizmet veren üyelerimizle, hizmetin sağlanabilmesi için paylaşılabilir. Bilgileriniz hiçbir şekilde üçüncü kişilere satılmaz.
 
Kişisel Bilgilere Değişiklik Yapma Politikamız
 
Sistemimiz, üye kullanıcılar ile ilgili bulundurduğu bilgilere erişme hakkına sahiptir. Kullanıcılarımız sistem tarafından alınan bilgilerde değişiklik yapmak için antrenoryum.com ile info@antrenoryum.com e-posta adresi üzerinden veya sitemizde bulunan iletişim numaraları aracılığıyla iletişime geçebilirler.
Bu sitede kullanıcı adı, şifre ve diğer özel erişim bilgilerinizi bizzat kendiniz korumakla sorumlusunuz.
Üyelik sözleşmesi ve kullanım şartlarına aykırı bir durum söz konusu olduğunda, antrenoryum.com, kullanıcıların üyelik profillerinde değişiklik yapma ve söz konusu üyelerin hesaplarını askıya alma hakkını saklı tutar. 
Başka Sitelere Bağlantı Vermesi
 
antrenoryum.com, web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. antrenoryum.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve erişilen bu diğer sitelerde gizlilik politikamızın geçerli olmadığını bilgilerinize sunarız.
Aynı şekilde üçüncü bir siteden verilen bir link aracılığıyla sitemize gelen kullanıcılar için gelmiş oldukları sitenin gizlilik politikası bizim için önemli değildir.
 
Gizlilik Politikamız Üzerinde Yapılan Değişiklikler
 
Gizlilik politikamızda herhangi bir değişiklik olması durumunda, sitemiz üzerinde yayınlama yapılmaktadır.
 
Bildirim, E-Posta Gönderimi ve Duyurular
 
antrenoryum.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak için bildirim, e-posta gönderebilir. 
 
Bilgi Toplama ve Koruma Politikamız
 
antrenoryum.com sizinle ilgili aşağıda yer alan kişisel bilgi ve verilerinizi toplayabilir ve işleme alabilir.
 
Hizmet alan kullanıcılardan isim, soy ad, cinsiyet, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası, şifre ve adres bilgileri alınmaktadır. Hizmet veren üyeler için bu bilgilere ek olarak fotoğraf, mezun olduğu veya okuduğu bölüm ve okul, aldığı eğitimler ve sertifikaları, iş deneyimi ve spor geçmişi, ders verebileceği il ile ders verecekleri branşların ücretleri bilgi olarak alınır.
Kurumsal talepte bulunan kullanıcılardan ad, soy ad, e-posta adresi, telefon numarası, firma adı, adres bilgileri alınır. Kullanıcılar bu bilgileri açık rızalarıyla formları doldurarak tarafımıza iletmektedirler.
Rekreatif etkinlikler için başvuruda bulunan kullanıcılardan ise ad, soy ad, e-posta adresi, tarih, telefon numarası, firma adı, adres, katılımcı sayısı, katılımcı yaş aralığı, etkinlik süresi ve ne tür bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerine dair bilgiler alınır. Kullanıcılar bu bilgileri açık rızalarıyla formları doldurarak tarafımıza iletmektedirler.
Sadece açık rızanızla gönderdiğiniz bilgileri topluyoruz. Ders almak veya vermek için üye olmak, rekreatif etkinlikler için sitemize başvurmak açık rızanıza bağlıdır.
antrenoryum.com hiçbir kullanıcısının banka veya kredi kartı bilgisine erişemez.
antrenoryum.com üzerinde açık rızanız ile vermiş olduğunuz bilgilerin tamamı koruma ve güvence altındadır.
 
Kişisel Bilgilere Erişim ve Kişisel Bilgilerin Düzeltilmesi, Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
 
Türk Ceza Kanunu'nun 138. maddesinde ve Kanunu'nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde antrenoryum.com sitesinin kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
antrenoryum.com üzerinden bize ibraz ettiğiniz ve elimizde bulunan kişisel tanımlama bilgilerini güncellemek veya düzeltmek, silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek için yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda her türlü makul önlemi alacağız.
antrenoryum.com sitesinin sizinle ilgili olarak bulundurduğu bilgilere erişim hakkınız bulunmaktadır. Tarafınızla ilgili olarak sakladığımız herhangi bir kişisel bilginin detaylarını görmek istemeniz halinde, lütfen sitemizde bulunan iletişim numaraları üzerinden bizimle irtibata geçiniz. Bizimle info@antrenoryum.com adresine posta göndererek de iletişime geçebilirsiniz. antrenoryum.com tarafından bildirim e-posta, telefon veya herhangi bir şekilde bildirim almak istemiyorsanız info@antrenoryum.com e-posta adresine talebinizi bildirmeniz gerekmektedir. 
antrenoryum.com sitesinde şifre, kullanıcı adı veya başka özel erişim nitelikleri kullandığınızda, bunları korumak için makul önlemleri almakla da sorumlusunuz.
 
Çerez Politikası
 
Çerez, bilgisayarınızda yerel olarak saklanan ve internetteki faaliyetleriniz ile ilgili bilgiler içeren bir veridir. Bir çerezde yer alan bilgiler, sitemize sunduğunuz kişisel tanımlama bilgilerini içermez.
Sitede çerezleri kullanıcıların antrenoryum.com sitesinin nasıl hareket ettiğini takip etmek için kullanıyoruz; bu bizim, kullanım verilerine dayalı olarak iyileştirmeler yapmamızı sağlıyor. Ayrıca, çerezleri, online hizmetlerimizden birinde oturum açtığınızda, söz konusu hizmette oturumunuzun açık kalmasını sağlamak için kullanıyoruz. Bir çerez, size antrenoryum.com sitesinden en iyi şekilde yararlanma, bize de size daha özel bir hizmet verme imkânı sunar.
Tarayıcınızı kapattığınızda, çereze erişiminiz sona erer. Çerezleri kabul etme veya reddetme seçeneğiniz bulunmaktadır. Birçok internet tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir, ancak tercih etmeniz halinde tarayıcı ayarlarınızı çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz.
 
Bilgilerinizin Paylaşılması
 
Bilgilerinizi aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlar haricinde onayınızı almadan antrenoryum.com dışındaki üçüncü taraflar ile paylaşılmaz.
 
Kullanıcılarımızın açık rızasıyla verdiği bilgilerinin dışında ve bu yazının içinde kaydedilmişler haricinde, hiçbir kişisel bilginiz, izniniz olmadan antrenoryum.com tarafından hiçbir şekilde ifşa edilmez.
Kullanıcılarımızın elektronik posta adreslerini ve telefon numaralarını, sizinle ilgili idari tebligatları ve uyarıları, antrenoryum.com sitesini kullanımınızla ilgili iletişimlerde, sizlerle temasa geçmek için kullanırız.
 
Yukarıda belirtilen amaçlarla, paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar;
 
1. Hizmet alan üyelerin bilgileri onların açık rızası ile hizmet veren üyeler ile paylaşılabilir.
2. Hizmet veren üyelerin bilgileri onların açık rızası ile hizmet alan kişiler ile paylaşılabilir.
3. Doğrudan veya dolaylı olarak yurt içi veya yurt dışı hizmet sağlayıcılarımız, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız yurtiçi veya yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.
Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları: Kişisel verilerinizi işleme almak için üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kullanabiliriz. Söz konusu hizmet sağlayıcılar tarafımızca öngörülen gizlilik koşullarına tabidir ve aktarım amacı dışında kişisel verilerinizi işleyemez. Bu hizmet sağlayıcıları mesaj hizmetleri sağlayıcıları, depolama hizmet sağlayıcıları, yazılım hizmet sağlayıcıları vb. olabilir.
Ödeme sağlayıcıları ve finansal kuruluşlar: Ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için antrenoryum.com, üçüncü taraf ödeme sağlayıcıları ile çalışmaktadır. Ödeme ve geri ödeme taleplerinin işleme alınması için bazı hallerde, ödeme sağlayıcı ve finansal kuruluşlar ile kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir.
Yetkili makamlar: Kişisel verileriniz, resmi makamlarca talep edilmesi halinde, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlar ile paylaşılabilir.
Ayrıca antrenoryum.com, kendisine yöneltilen talepleri karşılamak ve/veya şirketin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kişisel verileri avukat veya hukuk danışmanlarına aktarabilir.
antrenoryum.com sitesinin kişisel verilerinizi üçüncü kişiler ile paylaşmasının zorunlu olduğu durumlarda, kişisel verilerin korunması konusunda yükümlülük, verinin aktarıldığı üçüncü kişilere ait olacaktır.
Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmet süresince verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçerek kişisel verileriniz ile ilgili düzenlemelerin yapılmasını, değiştirilmesini veya tamamen silinmesini talep edebilirsiniz.
antrenoryum.com olarak varlıklarımızın bir bölümünü veya tamamını başka bir kuruluşa satmamız veya başka bir şekilde devretmemiz halinde (örneğin birleşme, iflas, fesih vb. gibi bir işlem sırasında) adınız, soy adınız gibi kimlik bilgileriniz, cep telefonunuz ve e-posta adresiniz gibi iletişim bilgileriniz, antrenoryum.com aracılığıyla toplanan diğer tüm bilgiler, satılan veya devredilen ürünler arasında olabilir. Kullanıcı içerikleriniz size ait olmaya devam eder. Satın alan veya devralan tarafın bu gizlilik ilkesinde verdiğimiz taahhütleri yerine getirmesi gerekecektir.