Spor Branşları

Özel Eğitim & Rehabilitasyon

Özel Eğitim & Rehabilitasyon

İnsan yaşamı bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık olmak üzere farklı evrelerden oluşur. Her evrede birbirini etkileyen gelişim alanlarının farklı gelişim görevleri bulunur. Gelişim fiziksel, zihinsel, dil ve psikososyal gelişim alanlarını kapsar. Bu gelişim alanlarındaki görevleri yerine getiremeyen ya da getirmekte zorlanan bireyler özel eğitime gereksinim duymaktadır.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu alanda eğitim almış uzmanlar tarafından verilen eğitime özel eğitim denir. Özel eğitime gereksinimi olan çocuklarımıza verilen hizmetlerle bu çocukların hayata hazırlanması, toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen ve çevresine uyum sağlayabilen üretici bireyler olarak yetişmeleri, dil ve konuşma güçlüğü ile zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal ve davranış problemleri olan engelli bireylerin engellilik hacirc;linin ortadan kaldırılması ya da etkilerinin en az seviyeye indirilerek yeteneklerinin en üst seviyeye çıkarılması ve topluma uyumlarının sağlanması, temel öz bakım becerilerinin ve bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

Rehabilitasyonla ise sportif etkinliklere bağlı olarak ortaya çıkan ve gelişen menisküs, kas zedelenmeleri, kırık ve benzeri türdeki yaralanmaların rehabilitasyonunu sağlamak amaçlanır.

Antrenoryum'a üye olup, özel eğitim ve rehabilitasyon konularında uzmanlaşmış eğitmenler ile çalışmaya başlayabilirsin.