Spor Branşları

Fizyoterapi

Fizyoterapi

Fizik tedavi, bir kişinin günlük yaşamında hareket etme ve fonksiyonel aktiviteleri yerine getirme yeteneklerini sınırlayan hastalık veya yaralanmaları ele alır. Fizyoterapistler bir tanıya varmak ve bir yönetim planı oluşturmak için bireyin öyküsünü ve fizik muayenesini kullanır ve gerektiğinde X-ışınları, CT taraması veya MRI bulguları gibi laboratuvar ve görüntüleme çalışmalarının sonuçlarını dahil eder. Elektrodiagnostik testler (örneğin elektromiyogramlar ve sinir iletim hızı testleri) de kullanılabilir.

Fiziksel tedavi yönetimi genellikle belirli egzersizlerin reçete edilmesini veya bunlara yardımcı olunmasını, manuel terapiyi ve manipülasyonu, traksiyon gibi mekanik cihazları, eğitimi, sıcak, soğuk, elektrik, ses dalgaları, radyasyon, yardımcı cihazlar, protezler, ortezler ve diğer müdahaleleri içeren elektrofiziksel modaliteleri içerir. Buna ek olarak, spor fizyoterapistleri, daha sağlıklı ve daha aktif yaşam tarzları için fitness ve sağlıklı yaşam odaklı programlar geliştirerek, yaşam boyu maksimum hareket ve fonksiyonel yeteneği geliştirmek, sürdürmek ve eski haline getirmek için bireylere ve popülasyonlara hizmet sunarak, hareketlilik kaybını oluşmadan önce önlemek için bireylerle birlikte çalışır. Bu, hareket ve işlevin yaşlanma, yaralanma, hastalık veya çevresel faktörler nedeniyle tehdit altında olduğu durumlarda tedavi sağlamayı da içerir. Fonksiyonel hareket, sağlıklı olmanın merkezinde yer alır.

Antrenoryum'da spor fizyoterapistini bulabilir ve sağlıklı bir geleceğin kapısını aralayabilirsin.