Spor Branşları

Cimnastik

Cimnastik

Temel spor branşlarından biri olan cimnastik, denge, güç, esneklik, koordinasyon, dayanıklılık ve azim gerektirir. Kökleri fiziksel zindeliğin değerli olduğu eski Yunan'a kadar dayanır. Eski dönemlerde insanları savaşa hazırlamak için kullanılmıştır. Günümüzde ise bu spor dalında sporcunun başarısı, ele alınan bu motorik becerileri müsabakada sergileyeceği seri için belirlenen zaman diliminde ne kadar doğrulukla yaptığına göre belirlenir.

Cimnastik hareketleri kol, bacak, omuz, göğüs ve abdominal kaslarımızın gelişimine katkıda bulunur. Cimnastik becerileri, biyomekanik açıdan bütün oynar eklemlerde hareket alanının mümkün olan en verimli açılarda yapılmasını gerektirdiği için kas, tendon, ligament ve eklem kapsülleri yeterince esnekliğe sahip olmalıdır.

Artistik ve ritmik dahil olmak üzere birçok disiplini vardır. Küçük yaşlarda başlanan cimnastik branşında sporcular 12-14 yaş arasında elit düzeye ulaşmaktadırlar. Cimnastik antrenmanlarının, özellikle çocuklarda oturma boyu, vücut ağırlığı, denge, hipermobilite, durarak uzun atlama, dikey sıçrama ve motor beceri üzerine anlamlı etkileri bulunmaktadır.

Antrenoryumda, çocuğunuz branşlaşmadan önce cimnastik antrenmanlarıyla temel motorik becerilerini ve koordinasyonunu geliştirebilir. Sağlıklı bir gelecek için Antrenoryum'a gelin.