Blog

Blog

Antrenoryum Çünkü Sporu Seviyorum
15 Nisan 2022

Sportif Pratiklerin Amaçlarına Göre Değerlendirilmesi


Filozof Bernard Suits, oyun oynamayı gereksiz engelleri aşmak için girişilen gönüllü bir çaba olarak açıklar. Çünkü insan oyun oynamak için yapay engeller oluşturur ve bu engelleri aşabilmek için gereken araç ve gereçleri, yöntemleri kısıtlayan kurallar koyar. Bunu da sadece ve sadece oyun oynama etkinliğini mümkün kıldığı için yapar. Suits, oyun kavramını; oyun, oyun oynamak ve rekabet etmek olarak ele alır.

Belli kurallara ve geleneklere sahip basketbol, futbol gibi sportif oyunlar ile dalış, buz pateni gibi sportif performansların birbirinden farklı olgular olduğunu ifade eder. Oyun oynamak gönüllü bir çaba ile gereksiz bir engelin üstesinden gelmektir. Esas olan ve olmazsa olmaz olan oyun oynamaktır ve bu amacı kendinde olan, gerçek üstü bir faaliyettir. Yapılan şey alınan haz nedeniyle yapılmaktadır.

Birey başka bir amaca ulaşmak için o etkinliği yapıyor ise bu amacı kendi dışında olan etkinliklerdir. Bu iki olgu arasındaki fark, sporda sergilenen amatör ruh ve profesyonel yaklaşım arasındaki fark gibidir. Bulunduğu mahallenin amatör futbol takımında hiçbir gelir elde etmeden, sadece futboldan duyduğu haz nedeniyle oynayan bir kişi amacı kendinde olan bir sportif pratik icra ederken, futbola tutkuyla bağlı olmasa da yılda milyon dolarlar kazanan ve en üst profesyonel ligde top koşturan bir futbolcu ise amacı kendi dışında bir sportif pratik içerisindedir.

Çocuk yaştan itibaren satrancı seven ve turnuvalara hiçbir beklentisi olmadan eğlenmek için katılan bir insan amacı kendinde olan bir etkinlik yaparken, arkadaş çevresinde entelektüel bir görünüme sahip olmak adına satranç sporuyla ilgilenen ve oynayan biri ise amacı kendi dışında bir etkinlik yapmaktadır. Sahilde kumlarla oynarken kale yapan bir çocuğun yaptığı amacı kendinde olan ve sadece haz için yapılan bir etkinlik iken büyük bir stadyumu tasarlayan ve bunun sonucunda kendi ismini büyük bir markaya dönüştürmek isteyen bir mimarın etkinliği ise amacı kendi dışında olan bir etkinliktir.

MUHAMMED YUSUF AYDIN

KAYNAKÇA

1. Filiz, Neslihan. Erdemli, Attilla. Yorulmazlar, Mehmet Mustafa. (2017). Bernard Suits'in Oyun ve Spor Anlayışı Üstüne (Spor Felsefesine Dair Bir Çalışma). Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi.
Sportif Pratiklerin Amaçlarına Göre Değerlendirilmesi