Blog

Blog

Antrenoryum Çünkü Sporu Seviyorum
20 Nisan 2023

Adolesan Sporcularda Kaval Kemiği Ağrısı (Shin Splints)


Adolesan sporcularda kaval kemiği ağrısı yaygın bir şikayettir. Shin Splints terimi tarihsel olarak bu yaralanmalar için söylenmiştir. Shin splints, çoğu zaman tibianın aşırı kullanımdan kaynaklanan bir stres reaksiyonunu ifade eder. Klinik olarak tibial stres sendromu olarak bilinen Shin Splint, ergenlerin çoğunda tibianın aşırı kullanımından kaynaklanan bir stres reaksiyonu yaratır. Bu yaralanmaların çoğu ergenlerde görülür, kemik sağlığı üzerinde uzun vadeli etkileri vardır.

Ergenlerin tek bir spor dalında uzmanlaşma eğilimi bu yaralanmanın yaygınlığını artırmıştır. Kızlarda bu risk erkeklere göre neredeyse iki kat daha fazladır. Menarş yaşı gecikmiş, ailesinde osteoporoz öyküsü olan veya yüksek yoğunlukta aktiviteleri, yüklenme/dinlenme ilişkisine dikkat etmeden uygulayan kızlar en yüksek riske sahiptir. (Antrenörler bu dönemlerde dikkatli olmalıdır.)

Başlangıçta sporcular, tibia ve etrafında sinsi bir ağrı yaşarlar. Ağrı, yüksek şiddetli aktivitelerle şiddetlenir ve istirahatle hafifler. Genellikle travma öyküsü yoktur. Kaval kemiği ağrısı olan bir ergenin değerlendirilmesi, semptomların süresi, şiddeti ve ilerlemesine ilişkin temel tarama sorularını içerir. Bir haftadan uzun süren ağrı öyküsü, topallamaya neden olan herhangi bir ağrı veya ağrı şiddetinin ilerlemesi stres kırığı oluşumu açısından şüpheler doğurur. Bu şüphelerin peşinden gidilmelidir. Antrenman şiddetindeki değişiklikler (örn. yüzey, yoğunluk,) veya haftalık spora katılım süresinin artması riski artırır.

Stres kırıklarının %99'u ameliyatsız tedavi edilir. D vitamini ve kalsiyum alımının optimizasyonu tüm yaralanmalarda göz önünde bulundurulmalıdır. Stres kırıklarının yönetimi, kırık ilerlemesi riskine ve başvuru sırasındaki yaralanmanın ciddiyetine dayanır. Yüksek riskli stres kırığı olanlarda, ağrı olan bacağa yüklenilmemeli ve koltuk değneği kullanılmalıdır. Ayrıca bir ortopedi cerrahına sevk edilmelidirler. Bu kırıkların iyileşmesi oldukça yavaştır ve spora hızlı bir şekilde dönmesi gereken sporcular için cerrahi müdahale avantajlı olabilir. Diğer tüm hastalar için tedavi, yeterli dinlenme ve egzersiz modifikasyonundan oluşur. (Burada antrenörlerin rolü çok önemlidir.)

Kaynakça
  • Adolescent Shin Pain,Jeremy Korsh, MD; Douglas Matijakovich, BA; and Charles Gatt, MD ,Pediatric Annals
Adolesan Sporcularda Kaval Kemiği Ağrısı (Shin Splints)