Blog

Blog

Antrenoryum Çünkü Sporu Seviyorum
01 Şubat 2023

Sporun Ruh Sağlığına Etkisi


ABD'li çocuklar ve ergenler üzerinde yapılan geniş çaplı bir araştırma, bir takım sporuna katılımın psikolojik açıdan daha hafif zorluklarla ilişkili olduğunu, ancak tenis veya güreş gibi sadece bireysel bir sporla uğraşan çocukların, hiç spor yapmayan çocuklara kıyasla daha büyük psikolojik zorluklarla karşılaşabileceğini ortaya koymuştur. ABD Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nden Matt Hoffmann ve meslektaşları bu bulguları 1 Haziran 2022 tarihinde açık erişimli PLOS ONE dergisinde sundu.

Önceki araştırmalar sürekli olarak gençlerin organize sporlara katılımının ruh sağlığı sorunlarına karşı korunmaya yardımcı olabileceğini öne sürmüştür. Bununla birlikte, bazı çalışmalar gençlik sporlarına katılımı daha kötü ruh sağlığı ile ilişkilendirmiştir, bu nedenle hangi spor yaklaşımlarının en faydalı olabileceğini belirlemek için daha ayrıntılı araştırmalara ihtiyaç vardır.

Hoffmann ve meslektaşları, yeni bir ışık tutmak için 9 ila 13 yaşlarındaki 11.235 çocuğun spor alışkanlıkları ve ruh sağlığına ilişkin verileri analiz etti. Ebeveynler ve vasiler, Çocuk Davranış Kontrol Listesi olarak bilinen bir formu doldurarak çocukların ruh sağlığının çeşitli yönleri hakkında rapor verdi. Araştırmacılar, ruh sağlığı verileri ile çocukların spor alışkanlıkları arasında herhangi bir ilişki ararken, hane geliri ve genel fiziksel aktivite gibi ruh sağlığını etkileyebilecek diğer faktörleri de hesaba kattı.

Analizler, araştırmacıların beklentileri doğrultusunda, takım sporlarıyla uğraşan çocuklarda anksiyete, depresyon, içe kapanma, sosyal sorunlar ve dikkat sorunları gibi belirtilerin daha az görüldüğünü ortaya koymuştur.

Araştırmacılar ayrıca bireysel sporların, takım sporlarına göre daha az da olsa, daha az ruh sağlığı sorunuyla ilişkili olmasını bekliyordu. Ancak bunun yerine, sadece bireysel spor yapan çocukların, hiç spor yapmayanlara kıyasla daha fazla ruh sağlığı sorunu yaşama eğiliminde olduklarını tespit etmişlerdir. Bununla birlikte, kız çocuklar için hem takım hem de bireysel sporlara katılım, spor yapmayanlara göre daha düşük kural ihlali davranışı olasılığı ile ilişkilendirilmiştir.

Genel olarak bu bulgular, takım sporları yapmanın çocuklar ve ergenler için ruh sağlığı ile olumlu yönde ilişkili olduğuna dair giderek artan kanıtlara katkıda bulunmaktadır. Yazarlar, daha fazla araştırmanın bireysel sporlar ile daha kötü ruh sağlığı zorlukları arasında gözlemledikleri bağlantıyı netleştirmeye yardımcı olabileceğini ve spora katılım ile ruh sağlığı arasındaki herhangi bir nedensel ilişkiyi araştırmak için uzunlamasına gözlemlere ihtiyaç olduğunu öne sürmektedir.

Yazarlar şunları ekliyor: ''Basketbol veya futbol gibi sadece takım sporları yapan çocuklar ve ergenler, herhangi bir organize spora katılmayanlara göre daha az ruh sağlığı sorunu yaşadı. Ancak, bizi şaşırtan bir şekilde, cimnastik ya da tenis gibi sadece bireysel sporlara katılan gençler, organize sporlara katılmayanlara kıyasla daha fazla ruh sağlığı sorunu yaşamıştır.''Sporun Ruh Sağlığına Etkisi