Blog

Blog

Antrenoryum Çünkü Sporu Seviyorum
01 Mayıs 2022

Ders Başarısı ve Fiziksel Aktivite İlişkisi


2018 yılında yapılan bir araştırma, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin öğrencilerin ders başarısını olumlu etkilediğini göstermiştir. 2018 yılında yapılan bir başka araştırma, fiziksel aktivitenin çocukların bilişsel süreçlerine olumlu etkileri olduğunu göstermiştir.

2014 yılında yapılan bir araştırma, fiziksel aktivitenin çocukların matematik başarısını olumlu etkilediğini göstermiştir.

Yapılan araştırmalar spor ve ders başarısı arasında pozitif yönlü bir ilişki gösteriyor. Peki ebeveynler bu konuyla ilgili nasıl bir yaklaşım gösteriyor?

Bilinçli ve farkındalığı yüksek ebeveynler, çocuklarının bütünsel gelişim göstermeleri gerektiğini biliyorlar.

Yoğun sınav ve okul dönemlerinde çocuklarına: ''Sınavına Odaklan.'' veya ''Derslerini Hallet Sonra Bakarız.'' gibi cümleler söyleyen ebeveyn sayısı da çok fazlahellip;

Sonuç Olarak:

Sınav veya okul dönemlerinde çocukların, gençlerin sadece okula ve sınava odaklanarak yaşamaları duygusal, fiziksel ve zihinsel açıdan faydalı değildir. Sporun ders başarısına ve kişilik gelişimine etkisi, küçümsenmeyecek kadar fazladır.

Ebeveynlerin, öğretmenlerin, eğitim koçlarının ve öğrencilerin bu farkındalıkla süreç planlaması yapmaları oldukça önemlidir.
İBRAHİM ATAKAN ALKAN
Ders Başarısı ve Fiziksel Aktivite İlişkisi